Find position ved vinkelmåling til kendte steder

Find - ved at flytte punktet G med musen - de steder, hvor vinklen mellem sigtelinjerne til A (siloen) og B (sygehuset) er 40°.
Udskriv kortet og marker punkterne med et 'X'
Danner de fundne punkter et kendt mønster?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra