Undersummer og oversummer

a er arealet af det brune område under grafen (= undersummen)
b er arealet af hele det farvede område (= oversummen)

Difference er forskellen mellem de to arealer

Bevæg skyderen (for antal) langsomt opad, og bemærk ændringerne ...

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra