Geometriske steder II

Find de punkter P, hvor afstanden fra P til de to vinkelben a og b er ens.

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra