Geometriske steder III

Find alle de punkter - som P - hvor forholdet mellem afstandene til A og B er lig med 4 (Dvs q = a/b = 4)
Kan du se et mønster? og finde ligningen?

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra