Tangent, sekant og f'

Lad x-værdien for punktet P på grafen for funktionen f være fx -2
Aflæs hældningen for tangenten i P; sammenlign med y-værdien for funktionen g: g(-2)
Gentag med nye x-værdier (flyt P med musen)
Sammenlign ligningerne for tangent og sekant, når P fastholdes, men P_1 nærmer sig P mere og mere. Gentag for nye placeringer af P

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra