Regressionslinjen

Flyt punkterne A og B, så det samlede areal af cirklerne (samletFejl) bliver mindst muligt. Gæt på hvad der sker, før du gør noget!

Sorry, the GeoGebra Applet could not be started. Please make sure that Java 1.4.2 (or later) is installed and active in your browser (Click here to install Java now)

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra