Find forskriften for en lineær funktion (avanceret)

P og Q er punkter på grafen for en lineær funktion f.

Ved hjælp af P 's og Q 's koordinater findes funktionens parametre a og b.

Tast svaret i "Inputfelt" som fx. a=1.2

Du vil se, at den grønne graf får den indtastede hældning.

Er begge parametre beregnet og indtastet, vises funktionsforskriften.

Dette er en Java Applet lavet med GeoGebra fra www.geogebra.org - det ser ikke ud til at du har installeret Java, så gå til www.java.com

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra