Find forskriften for en lineær funktion

P og Q er punkter på grafen for en lineær funktion f.

Ved hjælp af P 's og Q 's koordinater findes funktionens parametre a og b.

Tast svaret i "Inputfelt" som fx. a=1.2

Du vil se, at den grønne graf får den indtastede hældning. Er begge parametre beregnet

og indtastet, bør grafen gå dennem begge punkter.

Dette er en Java Applet lavet med GeoGebra fra www.geogebra.org - det ser ikke ud til at du har installeret Java, så gå til www.java.com

Ib Michelsen, Lavet med GeoGebra